IT servis při přechodu Tesco na Netto

Číst více
IT servis při přechodu Tesco na Netto

Výzva

V březnu 2021 dokončila skupina Salling, vlastník maloobchodního řetězce Netto, akvizici polské části maloobchodního řetězce Tesco. V následujících měsících bylo přibližně 300 prodejen převedeno na formát Netto.

Vzhledem k požadavkům na kompetence a zkušenosti týmu zodpovědného za oblast IT instalací u tohoto typu projektů a také vzhledem k očekávanému rychlému tempu implementace v mnoha lokalitách najednou se společnost Netto rozhodla přizvat nás do skupiny partnerů realizujících úkoly ve specializované oblasti IT služeb.

Práce zahrnují instalaci IT vybavení a systémů v prodejnách Tesco přestavěných na prodejny Netto.

Řešení

Projekt, který jsme realizovali pro společnost Netto, zahrnoval téměř 180 migrací, které měly být provedeny do května 2022. To znamená, že každý týden bylo otevřeno přibližně 6 obchodů, pro které byly IT instalace provedeny o 7 dní dříve. Projekt byl obrovskou logistickou výzvou – zaměstnanci Exorigo-Upos pracovali až ve 12 obchodech během jednoho týdne (6 instalací a 6 otevření).

Migrovali jsme společnost Tesco na Netto, přičemž jsme se zaměřili na prodejny nacházející se ve středním a východním Polsku, ve Slezsku a Trojměstí.

Rozsah realizovaného projektu byl velmi rozsáhlý: instalace veškerého IT vybavení, jako jsou skříně, backoffice, pokladny v prodejně. Kromě toho služba zahrnovala instalaci platebních terminálů objednaných acquirerem.

Exorigo-Upos nejen nainstaloval veškerou infrastrukturu, ale také poskytuje podpůrné služby, včetně těch při otevření. Efektivní realizaci projektů podle harmonogramu zaručuje rozdělení týmu do specializovaných jednotek – podle úrovně specializace: terénní služba na místě, sklad, teletechnika spolu se subdodavateli, uvedení do provozu, výkonný tým, který školí realizační týmy.

Zpočátku se migrace týkaly prodejen ve velkých centrech (Varšava a Krakov), dále pak se rozsah prací rozšířil i na střední a malá města.

Výsledek

Nový výsledek

Potřebujete osvědčeného poskytovatele IT služeb ?

Ročně realizujeme cca 1000 projektů. Vsaďte na naše znalosti a profesionalitu.